Terapia Poznawczo-Behawioralna

W swojej pracy wybrałam podejście poznawczo-behewioralne (CBT) przede wszystkim ze względu na trzy rzeczy:

  • skuteczność podejścia jest oparta na badaniach naukowych,
  • ramy czasowe – terapia poznawczo-behawioralna nie jest terapią wieloletnią,
  • klarowność terapii dla pacjenta – jej cele oraz plan są wspólnie ustalane i zrozumiałe dla pacjenta

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) charakteryzuje się tym, że zarówno terapeuta jak i pacjent/klient są osobami współodpowiedzialnymi za terapię.

Terapeuta jest specjalistą od funkcjonowania psychiki, prowadzenia terapii, technik terapeutycznych, natomiast Pacjent jest specjalistą od swoich uczuć, motywacji, życiowych wyborów, problemów, a więc to on dysponuje najszerszą wiedzą na temat siebie.

Idąc tym tropem można powiedzieć, że rozwiązanie problemu wiąże się z połączeniem tych dwóch obszarów wiedzy od Pacjenta i Terapeuty.

Model terapii CBT obrazuje poniższy rysunek (1986, K. Padesky):

Patrząc na ten model od razu można zauważyć, że wszystkie 4 obszary są ze sobą wzajemnie związane. Każda dziedzina naszego życia ma wpływ na inne jego obszary. Dla lepszego zrozumienia podam przykład:

Pani Sylwia (50l.) miała 4 wspaniałe przyjaciółki, z którymi często chodziła na kawę. Jednak po ciężkiej chorobie jednej z nich zaczęła coraz częściej myśleć “Wszyscy moje przyjaciółki niedługo umrą, starzejemy się” (MYŚL), coraz częściej odmawiała spotkań, tłumacząc się innymi obowiązkami (ZACHOWANIE). Im bardziej Pani Sylwia odsuwała się i unikała kontaktu ze swoimi znajomymi, tym czuła się coraz bardziej smutna, samotna, niepotrzebna (NASTROJE). Brak spotkań towarzyskich spowodował zmęczenie i bezsenność (REAKCJA FIZJOLOGICZNA).

Tak więc, okazuje się, że na przykład nasze myśli warunkują to jak się czujemy i zachowujemy.

Terapia poznawczo-behawioralna ukierunkowana jest na rozwijanie nowych sposobów myślenia i zachowania, tak aby poprawić funkcjonowanie i samopoczucie pacjenta.

W jaki sposób jest to osiągane na terapii? Terapia poznawczo-behawioralna w odróżnieniu od innych podejść jest procesem aktywnym, w którym stosowane są techniki behawioralne oraz interwencje terapeutyczne.